Remodelació de la Ronda Sant AntoniAmb aquest títol tan cridaner, la premsa d’aquest estiu va informar de la licitació que s´ha publicat en el DOGC del dia 28 de juliol, relatiu a la redacció del projecte de remodelació de la ronda Sant Antoni, fet per l’empresa Bimsa (Societat Anònima amb capital exclusiu municipal). Després de la primera sorpresa és va demanar, com a barri, informació perquè és tenien molts dubtes del grau de concreció que en la licitació s’exposava, ja que no s’havia endegat cap procés participatiu vers aquest tema.

Primer vam veure “els gràfics del canvi” que es proposen en la remodelació de la ronda Sant Antoni, amb el pas dels autobusos i la connectivitat que necessita el Raval. Per tant no hi haurà ronda de vianants. La memòria diu literalment: “El projecte vol mantenir el caràcter de ronda-passeig, ja plantejat al seu origen. Per tant es mantenen els plataners en la seva posició original i es replanten les falles que existeixin. Es consideren les necessitats de mobilitat, quant a vehicles, autobusos i bicicletes, i es planteja una secció on les voreres creixen 70 cm per banda, passant dels 7.50 m als 8.20 m.

Les voreres tindran una amplada de 8,20 metres cadascuna i la calçada serà de 13,60 metres. El carril bici de doble direcció es planteja al centre de la calçada.

Es dona rellevància a l’arbrat, dotant-lo d’uns escocells grans amb vegetació, de 2,40 m, que a la vegada creen uns espais d’estada. Aquests espais també serveixen per la recol·locació de serveis per als vianants, terrasses, quioscs, etc, deixant un espai de pas lliure de 5.40 m. L’enllumenat es planteja mitjançant columnes amb lluminàries a dos nivells, col·locades en l’espai entre arbres.

La secció de la ronda es planteja continua pel que fa a les voreres, arbrat i enllumenat, malgrat que la distribució de carrils des d’Universitat fins a Sepúlveda és diferent de la de la resta. Les voreres tindran una amplada de 8,20 metres cadascuna i la calçada serà de 13,60 metres. El carril bici de doble direcció es planteja al centre de la calçada i té una amplada de 4,30 metres, amb les proteccions incloses. La calçada fins al carrer Sepúlveda es distribueix en dos carrils en sentit Universitat- Urgell de 5,80 m d’amplada, que permet un carril bus de 3,20 m i un carril de 2,60 m, i en el sentit contrari un carril de 3,50 m d’amplada, compartint el pas del bus i del vehicle.

A la resta de la ronda la calçada es distribueix, en sentit Universitat-Urgell, en un carril de 3,50 m d’amplada que permet compartir el pas del bus i vehicles, i en una calçada de 5,80 m que permet un carril de 3,50 m compartint el pas de bus i vehicles i una zona de
serveis de 2,30 m d’amplada. En aquesta zona, al costat de Ciutat Vella, es concentren les zones de serveis i de càrrega i descàrrega. S’augmenta la dimensió de la plaça Goya, en la confluència de Muntaner amb Sepúlveda, i la de la plaça en la confluència del carrer Casanova amb el carrer Floridablanca. Es crea una nova plaça en la confluència del carrer Villarroel amb carrer Tamarit.”La superfície d’actuació es de 26.672,97 m2 i el pressupost es de 7.968.358,80 euros.

Segons el “calendari orientatiu de la licitació, les obres s’adjudicarien d’aquí un any i el temps de durada seria de 12 mesos, o sigui fins a la tardor de l’any 2019.” Però s’ha de tenir en compte que la disponibilitat pressupostària obligarà  que les obres s’executin per fases, començant per la zona que ara ocupen les carpes.

Les rondes de Sant Pau, Sant Antoni, Universitat i Sant Pere constituïren la primera circular que envoltà la ciutat. El 1854 es donà l’ordre d’enderroc de les muralles i d’aquest enderroc fou la conseqüència de la creació de les rondes. Fa temps que els urbanistes municipals tenen la idea d’uniformitzar l’estètica de les quatre rondes – Sant Pau, Sant Antoni, Universitat i Sant Pere – i crear un anell pacificador per al veïnat de tota la ciutat, entre Ciutat Vella i l’Eixample.

El 1854 es donà l’ordre d’enderroc de les muralles i d’aquest enderroc fou la conseqüència de la creació de les rondes.

Fins aquí la part més tècnica de la reforma, però ara entrem en el procés de participació. I és produeixen les primeres preguntes: qui ha decidit aquest projecte?

Es va fer una reunió amb el Districte on se’ns va informar que, per poder parlar d’un projecte com aquest, es necessita tenir una maqueta prèvia per explicar les idees i tenir un document a la taula per poder “negociar” i modificar el que es pugui si és viable. També se’ns va informar que, per raons pressupostaries del Districte, tenen una partida per poder pagar una part d’aquest projecte amb data de caducitat: l’any 2018.

No s’està d’acord amb aquesta forma de funcionar, i es creu que la participació del veïns i les veïnes ha d’estar des de l’inici de qualsevol projecte, per tal de poder posar a debat totes les opinions i després, amb consens, decidir com portar-los a terme.

Manel Pérez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies