Ferran Sunyer, l'escola pública de Sant Antoni

Quan vam demanar cita al director de l’escola Ferran Sunyer, Daniel Vidal Noguero, per poder-la visitar i fer-li una entrevista, li va faltar temps per rebre’ns. El Dani és, a més, el professor d'educació física en el centre.


Fill de mare mestra, es va doctorar en Filosofia i tot seguit va cursar la carrera a la Facultat de Formació del Professorat, en l'especialitat de primària i secundària. Després d'un periple de substitucions per escoles de l'entorn de Barcelona, va venir a parar fa ja nou anys en aquesta interessant escola del nostre barri. Hi assisteixen 480 alumnes i hi treballa un total de trenta-quatre mestres.


L'escola, l’única del barri en infantil i primària, està assentada, des de 2002, al carrer Viladomat 2 i va ser el resultat d'un fort moviment veïnal que va aconseguir un gran terreny (prèviament planificat per construir-hi una comissaria -per la qual cosa és una escola sense zones verdes, només amb terrasses, sense ni terra per conrear algun hortet). En el terreny es va aconseguir també la construcció del Centre Cívic Cotxeres Borrell i l'esportiu Aiguajoc, per a gaudi del veïnat.
Les fronteres de l’escola són una mica imprecises ja que  el seu radi d'acció cobreix, a més de Sant Antoni, parts del Paral·lel i del Raval, la qual cosa fa que hi hagi una població molt diversa de nivell socio cultural baix i mitjà, composada de persones del país, hispanoamericanes, pakistaneses i d'altres procedències. Per al Dani, aquesta és una característica que fa molt atractiva i interessant la institució. "La normalitat -diu- és la diversitat: un veritable patrimoni". Una afirmació que denota el seu veritable compromís.


El model pedagògic ha estat fins ara eclèctic, i s'ha hagut d'organitzar en algunes ocasions una línia "bolet"; però s'està treballant per acomplir el mandat de derivar cap a la posada en marxa de didàctiques actives, que dinamitzin l'aprenentatge des de perspectives més enriquidores i més participatives. Ara, per exemple s'organitzen racons de matemàtiques, s'agrupa l'alumnat per nivells, amb activitats molt variades, i generalment rotatòries; es treballa en petit grup, amb múltiples materials (per cert, sobrers), s'ha muntat un hort gestionat pels alumnes, es fan treballs manuals, concursos en certes èpoques de l'any, tallers de percussió i un llarg etcètera. L'alumnat és molt participatiu i voluntariós.


La metodologia activa característica  —que constitueix un projecte a mig termini— és la centrada en l'alumne (paidocèntrica), amb l'objectiu d'aconseguir no només la transversalitat sinó també la multidisciplinarietat; la qual cosa facilitaria una acció global sense fissures per a tot el conjunt escolar. És un repte que exigeix, això sí, una esforçada participació col·laborativa de tot el professorat i personal auxiliar; però que tots volen assolir.

Tot i la duresa de l'arquitectura de l’edifici escolar, l'equip docent, el personal de reforç i l'AMPA, camina  cap a la qualitat metodològica desitjada: es fan les adaptacions necessàries per a tot tipus d'alumnat, s'integra a nens i nenes amb necessitats educatives especials i es compta amb l'equip específic de tutor i mestres especialitzats per desenvolupar les tècniques d'educació especial adequades. De fet, el més important és la motivació de l'alumnat que depèn de les metodologies emprades, però, sobretot, de la professionalitat i dedicació dels mestres.

Actualment encara treballen amb una ràtio professor / alumne que ha de ser millorada; pateixen la multiplicitat desordenada de lleis i normes, canviants amb massa freqüència, i que de vegades no es poden seguir al peu de la lletra i amb la celeritat exigida per l'Administració. No obstant això l'autonomia dels centres dóna prou marge per modificacions ad hoc i per al treball creatiu i innovador del professorat.

Les relacions amb els inspectors són bones i més amb l'AMPA, constituïda per persones implicades de veritat, que col·laboren en moltes de les activitats anuals i festives, coordinant -moltes vegades- amb equipaments del barri (per exemple amb el recent espai veïnal Calàbria66, amb les biblioteques del Poble-sec Francesc Boix i de Sant Antoni Joan Oliver, o amb les instal·lacions de l’Aiguajoc).

Una notícia molt positiva i de gran valor solidari és la participació de la popular ONG  "De veí a veí" que contribueix a subvencionar el menjador escolar per tal d’evitar que molts alumnes es quedin sense el seu menjar de migdia.

La línia d'educació especial és un homenatge a Ferran Sunyer i Balaguer, científic extraordinari per la seva tenacitat i intel·ligència. Va néixer a Figueres, afectat de paràlisi gairebé total. El seu pare va creure convenient que, per la malaltia, no acudís a l'escola, circumstància que el va obligar a ser un perfecte autodidacta. Va desenvolupar,com a Doctor en Ciències Exactes, tot un cos de coneixements matemàtics, i les seves més de cinquanta publicacions van tenir gran ressò a Europa, a l'Acadèmia de les Ciències de París i al Consell Superior d'Investigacions Científiques.Acabats de complir 38 anys, va començar a rebre continuats premis científics. La seva mare i germanes li van donar suport contínuament, mecanografiant els seus treballs. Va morir a Barcelona als 55 anys.

Com que no existeix un altre centre públic de secundària i batxilleratal barri, l'alumnat, quan acaba, passa a instituts adscrits cadascú amb els seus diferents estils de treball. Sí que seria interessant que hi hagués un institut al barri, però no convencional sinó caracteritzat per oferir algun valor afegit, com podria ser l'aprofundiment en idiomes, per exemple. També vindria bé una escola més de primària.

En acabar l'entrevista, en Dani ens va acompanyar a visitar el centre, a saludar algunes professores i a donar-nos una idea, des de la terrassa més alta, de la ubicació geogràfica de l'edifici. Pels amples i decorats passadissos se sentia l'alegre cantarella dels nens i es respirava un clima de perfecta harmonia.

http://agora.xtec.cat/escferransunyer/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies