Calàbria 66: biblioteca popular

Els orígens de tot plegat
No fa gaire temps, en les inicials reunions de la Comissió de Cultura de l’Espai Veïnal Calàbria66, es van tractar temes que convindria dinamitzar. Entre molts d’altres, es va valorar i es va acceptar la possibilitat d'anar muntant una biblioteca d'ús públic perquè els usuaris puguin distribuir el seu temps d'oci entre diferents àrees lúdiques i de creixement personal.

A poc a poc, alguns membres de l'Associació de Veïns Sant Antoni van veure amb bons ulls aquesta possibilitat tot i que eren conscients de la feina i responsabilitat que això comportavai apassionada van començar a donar llibres de variades temàtiques.

Els llibres provinents del foc
Una d'aquestes donacions va ser producte d'una tragèdia ocorreguda a la casa de la Lluïsa i l’Alfred, veïns del barri: un atzarós foc va incendiar el seu pis a la Gran Via. De la crema es van salvar o mig salvar una nodrida quantitat d'obres (al voltant de milcinc-cents llibres) gairebé tots ells de llengua i literatura catalanes. Però també obres en francès, anglès, italià i altres cultures.

La primera tasca que es va emprendre va ser netejar de sutge aquests llibres; els més danyats, amb dolor, es van haver d’ eliminar definitivament. Els recuperables estan sent endreçats, netejats, classificats i llistats en un full excel. Un cop enregistrats s'haurà de procedir a codificar-los i col·locar-los per matèries en armaris. I a partir d’aquí, crear la Biblioteca Popular Alfred Sargatal en memòria d’aquest professor de l’IES Ernest Lluch. Hi ha moltes hores de  manera totalment voluntària dedicació per davant, però el treball es fa en cadena, a horaris que cada persona voluntàriament extreu del seu temps personal.

La principal tasca ara és endreçar, netejar, classificar i llistar.

La feina de classificar i catalogar
La classificació és un tant detallada i es va fent mentre el procés avança. És una classificació in progress. És bo que els veïns sàpiguen quepodran trobar llibres sobre temàtiques de literatura molt variades. Per exemple: literatura universal, llibres de consulta, diccionaris; literatura espanyola (els clàssics espanyols i els contemporanis, narrativa, novel·les de misteri, ciència ficció, poesia, aventures, obres completes de reconeguts autors i autores, diaris, autobiografies o biografies, assaig sobre literatura; molta bibliografia sobre conte i un llarg etcètera)

Molts dels llibres provenen del foc que va incendiar una casa.

Autors com R. Bolaño, L. Landero, G. Torrente Ballester, J. Perucho, A. Giménez Bartlett, destaquen entre molts altres. Entre les traduccions al castellà o al català, obres d'autors com W. Faulkner, J. Conrad, Th. Mann, I. Calvino, etc. catalogades molt prolixament per matèries; a saber: narrativa anglesa, italiana, africana, alemanya, nord-americana, asturiana, gallega, portuguesa, i així successivament.


Hi ha també obres de literatura llatinoamericana -J. Rulfo, J. Cortázar- en moltes de les seves formes, sobretot del gènere de contes, però també de poesia castellana, catalana i universal (P. Salinas, P. Valéry); actes de congressos i jornades  de caire literari i obres difícils de trobar actualment. Pel que fa a la literatura i llengua catalana, que és el que més abundava a la biblioteca del professor Alfred Sargatal Plana, l'elenc d'obres és llarguíssim: F. Formosa, P. Calders, M. Rodoreda...

En fi,també es podran consultar llibres de llegendes, aforismes, antologies, història, novel·la negra, memòries, teatre o dietaris. Per ara hi ha ja enregistrats uns vuit-cents llibres. Però encara cal seguir, i durant molts mesos.

La utilitat d’una biblioteca popular
Les Biblioteques Populars a Catalunya - seguint el model arquitectònic nord-americà de D.Carnegie -  van ser instituïdes al 1915 per Jordi Rubió i Balaguer qui, al mateix temps fundava l’Escola Superior de Bibliotecàries de Catalunya i inventava els bibliobusos. Era la fructífera època de la Mancomunitat. Durant la guerra civil espanyola no es van tancar i, a més, es va engegar la “Xarxa de Biblioteques Populars” al llarg de tot el territori. Això ho tenim molt ben explicat per la que va ser Cap de la Secció dels Serveis Bibliotecaris en la Diputació de Barcelona, la Núria Ventura Bosch. Podeu consultar el seu article “En Cataluña: Las bibliotecas como instrumento de libertad” al web.  La consulta es complementa llegint l’Anuari de les Biblioteques Populars, de 1922.

Aquí, a l’Espai Veïnal Calàbria66, la utilitat de la biblioteca es fa palesa per la possibilitat que sigui consultada per nens i nenes de preescolar, escolars de la primària i la secundària, per universitaris i per persones jubilades i per erudits de la literatura. Tothom hi serà benvingut. Val a dir també que els assistents als cursos de poesia (“Poemes al Nas de la Lluna”) i de narrativa i contes (Tallers d’Escriptura) podran comptar amb recursos variats i de diferents nivells.


La generositat de les persones
Hem de donar les gràcies, obligadament i afectuosament, als membres de l' “Espai Literari” que es compon de Marc Folch, Maica Duaigues, Marta Venceslao, Carmela Rodríguez, Sílvia, Carme, Maite Clavo, Alberto, Antoni Arbósi a moltes més persones que, a poc a poc, estan fent realitat un patrimoni personal per a ús col·lectiu.

Tothom podrà consultar la biblioteca quan estigui tot ordenat

Esperem que quan estigui tot fitxat i classificat, l’Ajuntament (i altres entitats de normalització lingüística) ens escoltaran i col·laboraran en la gestió i equipament d’aquesta nova biblioteca.
Des d’aquest Informatiu, fem una crida per si voleu contribuir en alguna tasca. Per col·laborar poseu-vos en contacte amb Maite Clavo.

M. Lluïsa Rodríguez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies