L’escola Sant Francesc d’Assís


Val la pena saber que al barri tenim una interessant escola, molt cèntrica, a la mateixa plaça Universitat, núm. 2.  Vam anar a visitar-los perquè coneixíem la meritòria tasca que estan fent, de qualitat i amb el model inclusiu que demanen les adverses circumstàncies actuals.

Les mateixes declaracions de l’equip directiu afirmen que estan en un procés permanent de presa de consciència pel que fa a la cultura i idearis propis del centre, marcats per l’afany d’una pedagogia inclusiva.
De fet, la base d’aquesta filosofia, mig idealista (el pensament de Sant Francesc d’Assís) mig pragmàtica, segueix  l’ideari de la seva fundadora, la franciscana missionera Anna Maria Ravell i Barrera (Arenys de Mar, 1819 -Argentona, 1893), catalana pionera en l’educació de les nenes.
A la Garriga va presentar les seves idees i s'hi va establir com a mestra de nenes, ja que en aquell moment no hi havia cap escola per a elles. El 1857 Anna Maria i les seves companyes de l’Ordre Tercer de Sant Francesc van obrir l'escola en una casa pobra i deixada i hi van començar la labor educativa. Pertanyen a la Fundació Escola Cristiana.


L’escola a la Plaça Universitat


Com assolir els reptes de la inclusió educativa?

El Centre Sant Francesc d’Assis, defineix la inclusió “com aquell camí que porta a una educació rica en continguts, en experiències i en valors, on l’ètica de la cultura democràtica estigui sempre present i es manifesti en tots els àmbits de la institució”. Per assolir la inclusió, treballen des de diverses accions programades i consensuades per tota la institució:
  1. Donar prioritat al treball en equip, per tal que tot el professorat  programi les activitats d’una manera congruent.
  2. Prioritzar  l’educació especial i l’aula d’acollida, sempre en conjunt per tal de no caure en el tradicional estereotip un/a-mestre/a / una aula.
  3. Prendre decisions des del Claustre –sota la coordinació de la Cap d’Estudis– mitjançant les diverses juntes d’avaluació.
  4. Dinamitzar  les activitats complementàries i els festivals des d’una organització transversal, intercicles, per afavorir la constant participació.
  5. Comptar  amb una Comissió Social, que engloba la participació de la direcció, del professorat d’Educació Especial, l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), els Serveis Socials del barri, la Comissió d’Atenció a la Diversitat, i altres, que tres cops l’any posen en comú  les problemàtiques emergents.
  6. Fomentar  les relacions horitzontals entre tot el personal del centre, inclòs l’alumnat i les seves famílies.
  7. Treballar  per projectes, dinàmica aquesta de gran dificultat i finor, en la qual  destaca la complexa coordinació concèntrica de tots els actors .

Una visió global del funcionament de l’escola

Ofereix ensenyaments des de P3 a P5 i de 1r  a 6è de Primària, a més de l’Aula d’Acollida (en  què atén a una taxa de quasi un 90% d’immigrants, molts d’ells de famílies procedents de les Illes Filipines). És una població, aquesta, que viu al voltant de la ronda de Sant Antoni.

Van pertànyer al projecte Agenda 21, en el marc ecologista proposat des de l’Ajuntament de Barcelona, sota el lema: “Barcelona: Escoles Més Sostenibles”. Es tractava de facilitar la inserció dels centres educatius en el projecte planetari d’imaginar i construir un món millor, intervenint en l’entorn més immediat.L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra i es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que traduís els objectius generals en actuacions concretes. Barcelona s'hi va comprometre i tota una sèrie d’escoles van portar a terme dos programes triennals (2008/2014).

Exemples de les activitats de l’escola Sant Francesc d’Assís són: connectar-se millor amb el barri, fent més propera la plaça Universitat, redacció de la història de la Universitat, construïda per Elies Rogent, amb les festes de Nadal, la rua de Carnestoltes, matemàtiques aplicades i estadística col·laborant amb els comerciants de Sant Antoni, padrins de lectura, tutories entre alumnes, participació en els Jocs Florals i Diada de Sant Jordi, música i cor, castanyades, visites a la ciutat, obres de teatre, festes de graduació, i infinitat de iniciatives infantils i adolescents protagonitzades per l’alumnat, noies i nois. De fet, aquesta implicació millorava les pràctiques educatives i el compromís ambiental amb el barri.

El cor de primària
La ubicació, un origen excepcional
L’edifici de plaça Universitat on és el centre Sant Francesc d’Assís va ser construït per Elies Rogent i Amat (Barcelona 1821-1897) arquitecte del conegut edifici històric de la Universitat de Barcelona. Interessat per les tradicions locals catalanes va aprofundir en l’art medieval del nostre país i de la resta de la península ibèrica.  Lluís Domènech i Montaner i Antoni Gaudí en van ser alumnes. Es comenta que quan va signar el títol d’arquitecte de Gaudí va dir: «He aprovat un boig o un geni».

Elies Rogent

 via: http://bit.ly/1MEVQTd

L’urbanisme, les obres hidràuliques  i la restauració van ser també importants àmbits de la seva actuació. El 1887 Rius i Taulet, aleshores alcalde de Barcelona, li encarregà la direcció de les obres de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888.
Edificis construïts per Rogent són la casa Evarist Arnús (1868), o el Seminari Conciliar de Barcelona (1879), entre d’altres.

Per sintetitzar direm que podem congratular-nos del fet que en l’escola convergeixen interessants variables: que és inclusiva i sostenible, que fomenta la participació, que obeeix a l’ideari d’una catalana pionera en l’educació de nenes i que ocupa part d’un edifici modernista els plànols del qual són obra d’Elies Rogent. 

Apropem-nos-hi.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies