Sobre l'estat actual del barri


Darrerament el Barri de Sant Antoni apareix sovint als diaris per diferents motius. És notori que actualment els fets es produeixen i/o anuncien amb gran rapidesa i que les respostes i les reivindicacions segueixen la mateixa tònica.  L'Associació de Veïns està atenta a aquests fets i vol manifestar la seva posició amb l'ànim de buscar la millor sortida a les diferents problemàtiques que te el barri, amb la voluntat de trobar  punts d’acord per millorar propostes. Però les solucions per al Barri no es poden assolir d'avui per demà, per tant caldrà també albirar quines son les tendències o les previsions en els propers anys perquè les decisions siguin realment efectives i consolidin el Barri amb els seus valors de convivència.

SOBRE L’HABITATGE
La situació actual, amb la limitació d'hotels i apartaments turístics al Barri derivades de l'aprovació del PEUAT, permetrà disminuir el nombre de pisos amb una alta rotació de persones sense cap vinculació ni, a vegades, respecte per la comunitat de veïns. 
El que l'Associació vol i demana és que la gent que actualment viu al Barri pugui continuar fent-ho i que els que hi han nascut puguin també establir-se sense haver de pagar uns lloguers excessius per l'economia actual.

 

Increment dels preus de lloguer a Barcelona, 2015. Font: Ajuntament de Barcelona i Immobiliàries.


El primer que cal fer és evitar que les grans empreses inversores, que en alguns casos compren finques senceres, no facin fora als actuals llogaters. Per tant:
·       Cal tenir un sistema d'informació i dades que garanteixi els drets dels llogaters i que qualsevol tracte proposat es fa de manera èticament correcta.

Amb tot, la reducció d'apartaments turístics no farà que la pressió dels preus baixi, ja que, en general, hi ha una demanda important d'habitatge que està afectant la pujada de preu en la majoria de barris de Barcelona.  Per evitar això nomes una oferta d'habitatge social pot ajudar a anivellar els preus. Per tant:
·       Cal construir pisos per gent jove i de lloguer social.

Tot i ser conscients de la dificultat de la proposta entenem que és una opció necessària i que caldrà trobar solucions imaginatives per assolir-la.Si hi ha inversors que compren finques antigues per reconvertir-les, no es podria fer el mateix des de l'Administració?
Per mentrestant proposem:
·       Fer una campanya potent al Barri del programa “Deixem les Claus”
·       Posar al mercat els pisos de que disposi l’Ajuntament (borsa municipal)
·       Fer un llistat de pisos buits propietat de bancs o caixes per establir acords per posar-los a disposició de serveis socials.
·   I, en tot cas, fer un plantejament a llarg termini per redreçar la situació actual de manca d’habitatge accessible:
·  Canvis a les ordenances per facilitar que hi hagi habitatge protegit (per exemple, obligatorietat de destinar un percentatge en actuacions de reforma d’edificis de més de 1000 m2)
·  Fiscalitat (per exemple, canvis a l’IBI)
·  Limitació dels preus de lloguer.
·  Limitació dels augments de preu per renovació de lloguer.
·  Adquisició d’habitatges, etc.
  

SOBRE EL MERCAT I EL COMERÇ

És del tot imprescindible que la data d’inauguració del Mercat no es torni a retardar. Aquesta és una condició del tot innegociable.

El nou Mercat és una oportunitat pel Barri que cal aprofitar, després de 8 llargs anys d'obres, les quals han afectat tant al veïnat dels voltants com al teixit comercial arrelat.
Donada la incidència del Fresc, dels Encants i del Dominical en la dinàmica del Barri és important poder disposar de dades del comportament dels compradors tan punt s'inauguri el Mercat, i també veure d'on vénen els usuaris del mateix.

Actualment s’estan efectuant dos estudis comercials: un des del SAC i un altre des del Mercat. Per tant:
·       Seria convenient disposar d’un llistat de comerços del Barri agrupats per sectors.
·       Caldria també saber quines son les llicències que es demanen per obrir nous comerços.
·       El conjunt d’aquestes dades i d’altres ens ha de poder donar una visió suficientment clara per veure les tendències, les amenaces i les oportunitats, i decidir què cal promocionar  i també, si s’escau, què cal regular.
SOBRE L’ESPAI PÚBLIC
Quan s’acabin les obres del Mercat s’incrementarà l'espai públic actual del Barri, amb la "supercruïlla", les places de Tamarit i Borrell, l'espai fossat, l'espai veïnal i la cuina comunitària.
L'Associació pensem que caldrà donar un temps de funcionament abans de prendre una decisió definitiva en aquets espais. Creiem que tant la part urbanística com la de gestió dels espais ha d'estar oberta a funcionaments i usos diferents als més habituals que poden originar les noves dinàmiques del Mercat.
En tot cas, el Mercat ha d'interactuar amb el Barri en aquests espais establint una relació permeable (comerç i ciutadania).

Cal també que aquest potencial s'escampi per altres indrets del Barri i, en aquest sentit, caldrà treballar per millorar els camins de relació vers altres sectors.
·       El carrer Compte Borrell ha d’esdevenir, amb tota seguretat, un eix cívic que uneixi Cotxeres, Ferran Sunyer, Poliesportiu,
Biblioteca, Mercat, Escola Diputació, Germanetes, Institut Viladomat, Escola Llorers, etc.

SOBRE L’ESCOLA PÚBLICA
Seguim denunciant la problemàtica recurrent de la manca de places públiques en educació i la perversa solució que l’Administració ha anat donant des de ja fa més d’una dècada, afegint bolets i massificant les escoles públiques.
A més, actualment l’educació secundària obligatòria en instituts públics no dona resposta a la demanda de les famílies. A Sant Antoni, per una població de 40.000 habitants, no tenim institut públic.
·       Per tant, cal la construcció definitiva i urgent de l’Institut Viladomat, on està previst que vagin un bon nombre de famílies del Barri.
L’endarreriment d’un any més sobre la previsió de les obres ha suposat un entrebanc que situa aquest institut al seu límit. La solució pel proper any ha estat posar un barracó addicional en vertical, cosa gens recomanable. Qualsevol endarreriment més enllà de setembre de 2018 significaria el col·lapse d’aquest institut.
·       Per altra banda, cal que es facin ja les obres d’ampliació de l’Escola Bressol 3 Tombs, per assolir més places, doncs és la única oferta pública de 0 a 3 anys a tot el barri.

Associació de Veïns del Barri de Sant Antoni, febrer-març de 2017

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies