Manual de defensa del llogater

Els darrers temps, Sant Antoni està patint una pujada generalitzada del preu del lloguer de l’habitatge. Això ha provocat que un bon nombre de famílies del barri hagin rebut una notificació de no renovació del seu lloguer, o una “oferta” per marxar del seu pis a canvi de diners, o una comunicació de l’augment del preu del seu lloguer al renovar-lo, o pateixin la pressió d’immobiliàries sense escrúpols.
És per això que hem cregut convenient publicar una petita guia per informar i orientar, dirigida als que no volen marxar de forma forçada de la seva casa.

DURADA DELS CONTRACTES DE LLOGUER 
a)   Contractes anteriors a 1995: durada indefinida, amb possible subrogació segons els casos.
b)   Contractes celebrats entre 1995 i 2013: durada mínima de 5 anys. Si l’arrendador no vol que el contracte es prorrogui ho ha de notificar amb antelació mínima d’1 mes. Si el propietari no diu res, el contracte es prorroga directament 3 anys més.
c)   Contractes posteriors a 2013: durada mínima de 3 anys. Si l’arrendador no vol que el contracte es prorrogui ho ha de notificar amb antelació mínima d’1 mes. Si el propietari no diu res, el contracte es prorroga directament 1 any més.QUÈ PODEM FER SI EL PROPIETARI NO VOL RENOVAR EL CONTRACTE DE LLOGUER?

Primer: assegurar-nos que el propietari ha respectat el termini mínim de durada del contracte i/o pròrrogues si n’hi hagués.

Segon: la comunicació de no renovació s’ha de fer de forma fefaent: amb document oficial, no serveix una trucada telefònica. I amb un mínim 30 dies d’antelació al de la finalització del contracte.

Tercer: si el propietari ha respectat el termini de duració del contracte i ha notificat de forma fefaent amb una antelació mínima de 30 dies la seva voluntat de no renovar-lo:
a) en aquesta situació es pot:
-        Iniciar una negociació amb el propietari, qualsevol acord s’ha de plasmar per escrit.
-        L’Ajuntament de Barcelona té Servei d’Orientació Jurídica. Podeu trucar al número de telèfon: 93 422 15 45 matins.
b) Si, malgrat les negociacions, el propietari no vol arribar a un acord i interposa una demanda de desnonament perquè el contracte ha finalitzat:
-        Recollir sempre la demanda. El fet de no recollir-la no significa que el procés es paralitzi.
-        Si pot ser, demaneu justícia gratuïta. S’haurà de sol·licitar advocat i procurador d’ofici en el termini de 3 dies hàbils des de la notificació de la demanda.

QuÈ pasSa si S’HA ARRIBAT A LA DURADA ESTABLERTA EN EL CONTRACTE I EL propietari NO HA NOTIFICAT RES?
Segons el Codi Civil, si l’arrendatari roman 15 dies en el pis llogat, i no hi ha cap requeriment previ perquè abandoni el pis, el contracte segueix en vigor amb els terminis següents:
a)   D’any en any quan s’hagi fixat un lloguer anual en el contracte.
b)   De mes en mes quan s’hagi fixat un lloguer mensual.
c)   Per dies quan sigui diari.


CONSELLS BÀSICS CONTRA LA PRESSIÓ IMMOBILIÀRIA   
a)   No obrir mai la porta a ningú: l’habitatge és nostre.
b)   Lloguers de renda antiga: no doneu mai el vostre contracte a ningú, és la vostra defensa.
c)   No accepteu diners a canvi de marxar: sovint són pocs, ja que en un nou lloguer us demanaran fiances i mesos per endavant.
d)   Si pot ser, esgoteu el termini del contracte de lloguer: el mercat immobiliari pot canviar en poc temps.

Més informació:
Servei d’orientació jurídica gratuïta al Col·legi d’Advocats de Barcelona:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies