Actuacions a Mistral

El Districte de l’Eixample està duent a terme a l’avinguda Mistral un projecte pilot en que intervenen a la vegada diversos serveis municipals. 
Els àmbits en que s’actua, donat l’ús intensiu que té l’avinguda, són la seguretat, neteja, Serveis Socials, jardineria, manteniment, civisme i gossos.

Us portem un extracte de l'acta de l'últim Consell de Barri al respecte; la intervenció és del Sr. Gerard Ardanuy, qui respon en Pep Sala, el president de l'AAV sobre l'estat de l'Avinguda Mistral:
En aquest sentit, a l'avinguda Mistral estem acabant d'ultimar un petit pla d'acció en tota la via, per intentar pacificar, per una banda. Quan diuen que una gent ha d'anar per un lloc, i l'altra per l'altre, això és molt complicat. La gent va per on se sent còmoda, per on creu que se sent còmoda. Jo crec que la segregació d'espais en una zona com l'avinguda Mistral és complexa, perqué ja hi ha espais segregats per a diverses tipologies d'usuari, però a l'avinguda Mistral tot es barreja, com molt bé heu indicat aquí. AI llarg dels anys s'hi han fet algunes operacions intenses de manteniment i de millora, però l'ús és tan intens que això té poca autonomia en el temps. Possiblement hem de fer una reflexió més profunda al respecte, però després passa que si nosaltres fem aquesta reflexió en profunditat, això sempre pot generar alguns descontents, però crec que hem de poder parlar amb tota tranquil·litat. Per tant, en les pròximes setmanes, tornant de l'estiu, mirarem de posar en marxa aquest pla.
A mi personalment el que m'ha preocupat més aquestes setmanes és veure com i de quinamanera solucionàvem un increment dels sense sostre a l'avinguda Mistral. Això és el que ha portat en les últimes setmanes més intensitat d'acció del municipi, amb els recursos que tenim en aquests moments, i és un plantejament que sabeu i coneixeu que és complex, que hem anat atenuant, i que hem de vigilar molt. Sabeu , i ho he explicat moltes vegades, el respecte que hem de tenir òbviament per la legislació vigent i pels drets de les persones que estan en aquesta situació. Per tant, intensificarem els recursos en l'àmbit de l'avinguda Mistral, i alhora continuarem treballant en l'àmbit més purament social per intentar treure del carrer el màxim nombre possible de persones que es troben en aquesta situació, i alhora ajudar que la convivéncia sigui més important. És veritat que és l'eix que aglutina activitat més de relació social de la gent del barri de Sant Antoni, i és veritat que tenim aquest espai i que en tenim molts pocs més. Quan el mercat estigui acabat segurament disposarem de més espai perqué la gent en pugui gaudir, però en aquests moments estem com estem. Per tant, seguim en aquesta direcció. 
[pàgina 12] Acta 25/06/2014 Consell de Barri 

Esperem que aquestes actuacions donin solució als problemes de sobreutilització i manteniment de Mistral, sense que es perdi el seu sentit d’espai públic central del barri, lloc de trobada dels veïns i veïnes.
A aquests efectes s'han repartit aquests folletons informatius detallant les àrees d'actuació que us reproduïm aquí.Estarem pendents de veure en què es tradueix tot el plec d'intencions.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si us plau, recorda a ser constructiu i respectuós; d'altra banda els moderadors podran eliminar el teu comentari. Gràcies